تبلیغات
♥دنــیــای داداش حــسـن♥ - آه از بی وفایی!!!!!!!!!!
تاریخ : یکشنبه 3 مهر 1390 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : حسن ...

آه...آه از آن روزی که تنهایم نهی                                 حسه مرگ را در وجودم جا دهی

در آن لحظه به چه اندیشی                                  به کدامین حسه خود رو کردی

که چنین ظالمانه مرا شکستی                            با کدامین احساس راه نفس را بستی

آه اگر دانم که آن احساس چیست                         در عجب مانم که این دنیا چیست

صورتک را بر دل زیبا زدی                                     آتشی بر جانه بی جانم زدی

نفرین به تو ای قلبه پاک                                     از بی کسی تو را چه باک

بی کس بودی راحت بودی                                   از بی وفایی رد بودی

غصه ی بی کسی چه کرد                                  ناله ی بی کسی چه کرد

رفتی سراغه یارکی                                      کز خامی ات زود جا زدیبی وفایی دنیای داداش حسن


این هم چندتا اس ام اس در مورد بی وفایی:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مگر غیر از وفا از من چه سر زد

 كه دل را بی وفا خواندی و رفتی

 مگرغیراز نگاهت به چشمانم كه درزد

 كه از ناز چشم خود ازدل گرفتی

 

 بقیه در ادامه مطلب

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قلبم گرفت عزیزم از بس كه بی وفایی

تنگ غروب گم شد الماس آشنایی

خواستی ردم كنی تو یك جوری كه نفهمم

یك لحظه باورم شد كه من چقدر نفهمم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.

.

.

بقیه در ادامه مطلب


پودر سفید کننده دندان وی وان

* * * * * * * * * * * * * *

بی وفا عشق من
به خدا اشك من
می مونه رو گونه م
تا بیایی پیش من
رفتی و بعد تو
چه زجری كشیدم
هنوز تار موت و
به دنیا نمی دم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه زود ازم خسته شدی چه زود از یاد بردی منو

چه زود یكی دیگه اومد جامو گرفت تو دل تو

بهم وفا نكردی و تیشه زدی به قلب من

منو به غم نشوندی و گذشتی از كنار من

نمیدونم به جرم عشق یه عمره كه زندونیم

توی آتیش غم تو یه عمره دارم میسوزم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مستم از باده ،كه مستی هم بلاست
باده ی عاشق زهر باده جداست
بی وفا ، مستی مگر از باده ی عشقت نبود

كین چنین  دل را شكستی،كین شكستن هم خطاست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با دل عاشق بد نكن ای آدم نامهربون / سنگدل و بی وفا نشو ، یه دل داری اینم نشون . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ای مسافر غریبه چرا قلبمو شكستی
رفتی و تنهام گذاشتی دل به ناباوری بستی
حالا من تنها نشستم با نوای بی نوایی
چه غریبم بی تو اینجا ای غریبه بی وفایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی كن
من آمدم به امیدت تو هم خدایی كن

به بوی دلكش زلفت كه این گره بگشای
دل گرفته ما بین و دلگشایی كن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﻫـﺰار ﺗﺎ وﻋﺪه دادی ﻧﻴﻮﻣﺪی ﻣﺎ رو ﻛﺎﺷﺘﻲ

‫اﻳﻦ دل ﻣـﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﭼـﺸﻢ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫ﺑـﺮای ﺑـﻲوﻓـﺎﻳـﻲ ﻫـﺰار ﺑـﻬـﻮﻧﻪ داری

‫ﻫﺰار و ﻳﻚ ﺷﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ داری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سلام ای بی وفای بی مرووت / سلام ای ساز گیتار محبت

سلام كردم نگی تو بی وفائی / وگرنه ما كه عاشقیم بی مرووت !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من كه پشت پا زدم به هرچه هست و نیست / تا كه كام او ز عشق خود روا كنم

خود را نمیبخشم ، اگر كه زین پس به عاشقان وفا كنم . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دیدی ای دل كه غم عشق دگر باره چه كرد ؟

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه كرد . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آخرین حرف دلم : عشق هرگز نمیمیرد مگر اینكه عشاق بی وفا باشند . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آهای رغیب بی رحم عشق منو ربودی / آخه یار بی وفا به یاد من نبودی

حالا داری به عشقت زندگیتو می سازی / غافل از این كه اینجا قلبی شكستی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


خبرت خرابتر كرد جراحت جدایی!
چه خیال آب روشن كه به تشنگان نمایی؟

دل خویش را بگفتم - چو تو دوست می گرفتم؛
نه عجب كه خوبرویان بكنند بی وفایی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دوست خوبه ، نه بی وفا

زندگی خوبه ، نه بی صفا

عشق خوبه ، نه بی معشوق

من خوبم ، نه بی تو !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟
  بی وفا حالا كه من افتاده ام از پا چرا

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عزیز دلم جدائی مكن / جهان كوچكیست ، بی وفائی مكن

ببخش عاشقت را و منت گذار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شنیدم سخن ها ز مهر و وفا ، لیك

ندیدم نشانی ز مهر و وفایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه امید بندم در این زندگانی / كه در نا امیدی سر آمد جوانی

سرآمد جوانی و ما را نیامد / پیام وفایی از این زندگانی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت ،
این یار قدیمی چه وفایــی دارد ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی وفایی كن وفایت میكنند با وفا باشی خیانت میكنند

 مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میكنند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


رفیق بی وفا را كمتر از دشمن نمیبینم / سرم قربان آن دشمن كه بوئی از وفا دارد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به خیال كدامین آرزو ، صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی وفا ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تو كه قصد جدائی كرده بودی  خیال بی وفائی كرده بودی

چرا با این دل خوش باور من زمانی آشنائی كرده بودی . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در وفا هیچ كس استاد نیست ، ولی در بی وفائی همه استادن

چطوری استاد !؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در فلسفه وفا چنین آمده است ، دل وقف شكستن است ، بیهوده نرنج . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ناه من گناه بی گناهیست / تمام هستی ام غرق سیاهیست

به هر كس دل دادم بی وفا شد / چو پابندش شدم از من جدا شد . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هر رهگذری محرم اسرار نگردد / صحرای نمكزار چمن زار نگردد

هر جا كه رسیدی طرح رفاقت مكش ای دوست / هر بی سر و پا یار وفادار نگردد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مقصود دلم مهر و وفا بود چنین گشت / گر مقصود دلم جور و جفا بود چه می شد . . . ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تو كه رفتی پریشون شد خیالم / همه گفتند كه من دیوانه حالم

نمیدانند كه این دیوانه در فكر شفا نیست / كه هرچی باشه اما بی وفا نیست . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من ندانستم از اول كه تو بی مهرو وفایی
 عهد نابستن از آن به كه ببندی و نپایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یار دل آزار من وفا نشناسد / راستی عجب نعمتی است یار وفادار . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ز درد عشق تو با كس حكایتی كه نكردم / چرا وفای تو كم شد ، شكایتی كه نكردم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


با دل عاشق بد نكن ای آدم نامهربون / سنگدل و بی وفا نشو ، یه دل داری اینم نشون .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


یار با ما بی‌وفایی می‌كند
بی‌گناه از من جدایی می‌كند

شمع جانم را بكشت آن بی‌وفا
جای دیگر روشنایی می‌كند

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وه چه خوب آمدی صفا كردی
چه عجب شد كه یاد ما كردی؟
بیوفایی مگر چه عیبی داشت
كه پشیمان شدی وفا كردی؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


یاران به خدا كه بی وفایی مكنید

با عاشق دلخسته جدایی مكنید

یا آن كه وفا می كنید تا آخر

یا آنكه از اول آشنایی نكنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وفای شمع را نازم كه بعد از سوختن

به صد خاكستری در دامن پروانه میریزد

نه چون انسان كه بعد از رفتن  همدم 

گل عشقش درون دامن بیگانه
طبقه بندی: مطالب عاشقانه،