تبلیغات
♥دنــیــای داداش حــسـن♥ - طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران
تاریخ : سه شنبه 3 آبان 1390 | 03:04 ب.ظ | نویسنده : حسن ...
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران
(طنز)

طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایرانشروع ترم


طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

یک هفته بعد از شروع ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

دو هفته بعد از شروع ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

قبل از میان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

در طول امتحان میان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

بعد از امتحان میان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

قبل از امتحان پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

اطلاع از برنامه پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

7 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

6 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

5 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

4 روز قبل از پایان ترم
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

2 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

1 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

شب قبل از امتحانطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

1 ساعت قبل از امتحان
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

در طول امتحانطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

هنگام خروج از سالن امتحان
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران
بعد از امتحان